bp

 

 

Genom passion, kunskap och möjligheten att lyssna in bygger vi

tillsammans med kund kostnadseffektiva och kvalitativa byggnader

där ett hållbart utförande prioriteras för nu som framtidens behov

Ett vinnande koncept

På bp (AB Byggprojekt) vet vi av erfarenhet att passion, kunskap och möjligheten att lyssna in är bra förutsättningar för att skapa lyckade projekt.

Det krävs noggrann översyn och ett öga för detaljer för att hålla samman stora byggprojekt och dess budget. Våra engagerade och professionella medarbetare har det som krävs. På bp lever och andas vi byggprojekt, vi har passionen, engagemanget och tycker det är fantastiskt roligt att få vara med i samverkan av att förverkliga en idé till fullt färdig produkt.

 

Service utan gränser

För att möta vår kunds unika behov anstränger vi oss och går den extra milen för att kunna erbjuda en tjänst som sträcker sig över de traditionella gränserna. Vi är tävlingsindivider, vi vill vara det primära valet. För att lyckas ser vi till att våra medarbetare har rätt kompetens, både vad det gäller teknik som social förmåga, likväl som att vi har rätt leverantörer och strategiska partners knutna till oss och ett väl utvecklat och utvecklande ledningssystem.

 

Vi tror att genom lyckade projekt och påvisat engagemang som möter och slår utsatta mål ger oss förtroenden som resulterar i ömsesidiga och långtgående affärsrelationer.

 

Vårt mål är att erbjuda den absolut bästa möjligheten till våra kunder genom en hög grad av personlighet och kundanpassad lösning där tidsfaktorn är av mycket hög betydelse.

 

Vision

Vår vision är att vara förebilden och det primära valet av entreprenadsföretag på de marknader vi verkar.

 

Affärsidé

bp skall skapa värde för kunder och aktieägare.

Genom passion, kunskap och möjligheten att lyssna in, bygger vi tillsammans med kund kostnadseffektiva och kvalitativa byggnader där ett hållbart utförande prioriteras för nu som framtidens behov.

 

 

AB Byggprojekt är ett entreprenadsföretag med proaktiv ledning genom hela byggprocessen. Vi åtar oss total- och utförandeentreprenader likväl som construction management uppdrag

 

Långsiktiga mål & Historia

AB Byggprojekt:s övergripande och långsiktiga mål är att skapa värde för kunder och aktieägare.

 

Vi skall vara det primära valet av entreprenadsföretag på de marknader vi verkar.

 

AB Byggprojekt är idag inne i andra generationen som familjeföretag. Företaget startades 1989 med huvudfokus på fastighetsutveckling och förvaltning. På senare år efter att andra generationen tog över verksamheten operativt och fastigheter avyttrats har inriktningen renodlats mot husbyggnadsproduktion.

 

Som helägt familjeföretag präglas verksamheten av entreprenörskap, kostnadsmedvetenhet och stort kundfokus som långsiktighet.

 

Framtid - du är en del av den!

Vi är ett tillväxtföretag, det gör att många i vårt företag har möjlighet att utvecklas, vi ser det som en viktig del i vår framgång. Är du en erfaren kalkylator, affärschef, platschef, entreprenad- eller projektingenjör, trä- eller betongarbetare, sänd oss en spontanansökan och kanske blir just du en viktig kugge i vår utveckling och framtid. Ta steget redan idag jobb(@)abbp.se

 

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Västermalmsvägen 7 | 791 77 Falun | Tel 010-16 00 696 | info(at)abbp.se | www.abbp.se

Huvudkontor: Falun Lokalkontor: Leksand | Rättvik | Avesta