Kvalite & Miljö

 

 

 

Genom passion, kunskap och möjligheten att lyssna in bygger vi

tillsammans med kund kostnadseffektiva och kvalitativa byggnader

där ett hållbart utförande prioriteras för nu som framtidens behov

Kvalite- & Miljöledningssystem

För oss på bp innebär kvalitet och miljö att alla delar motsvara de krav som kunden ställer på varje enskilt projekt. Det innebär också att vi sätter miljöaspekterna på dagordningen. Nyckelord i vårt kvalitets- och miljöledningsarbete är enkla regler, systematik, ordning och reda, kommunikation, kunskap och erfarenhet.

 

bp:s system är uppbyggt enligt principerna i nya ISO 9000, dvs. med kundfokusering och process/systemangreppssätt och en samlad syn på kvalitet och miljö.

Vår service talar för sig själv, vi levererar värde med hög fart och precision med ett starkt åtagande!

 

KMA Policys

Kvalitetspolicy

bp skall fortlöpande arbeta för att förbättra och rationalisera verksamheten, för att på så sätt kunna leverera optimal kvalitet till våra kunder.

 

Miljöpolicy

bp:s grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser och begränsa vår negativa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Vår målsättning är utföra våra projekt med minimal miljöpåverkan.

 

Arbetsmiljöpolicy

Inom bp har vi verksamheter som innehåller arbetsmiljörisker.

Vi måste därför bevaka vår arbetsmiljö, skapa god samverkan och arbeta med ständiga förbättringar för att minimera dessa risker.

 

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Västermalmsvägen 7 | 791 77 Falun | Tel 010-16 00 696 | info(at)abbp.se | www.abbp.se

Huvudkontor: Falun Lokalkontor: Leksand | Rättvik | Avesta