Nyheter

 

 

Genom passion, kunskap och möjligheten att lyssna in bygger vi

tillsammans med kund kostnadseffektiva och kvalitativa byggnader

där ett hållbart utförande prioriteras för nu som framtidens behov

bp bygger om musikskola i Avesta

2018-10-11

ByggpProjekt har blivit tilldelade att att utföra en ombyggnadtion av lokal till musiksola. Projektet väntas vara färdigställt under våren 2019.

bp bygger skola & LSS boende i Fagersta

2018-06-25

ByggpProjekt har blivit tilldelade att att utföra en nybyggnad som ska inrymma förskola, LSS-boende samt nattis.

 

Byggnaden ska även inrymma ett mottagningskök.

Utvändigt är det parkeringar för personal, platser för hämtning och lämning och utvändig lekyta.

Supergasellen vinner Myran

2018-04-12

ByggpProjekt har blivit tilldelade att bygga förskolan Myran i Leksands Kommun. Projektet beräknas starta våren 2018 och färdigställande runt våren 2019. Skolan omfattar fyra förskoleavdelningar, personalavdelning, tillagningskök, samlingstorg och stora lekplatser.

bp bygger restaurang i Granberget

2018-04-12

ByggpProjekt har blivit tilldelade att bygga restauraning vid skidanläggnimgen Granberget i Leksands Kommun, projektet pågår och färdigställs under 2018.

bp genomför takbyten i Leksand

2017-09-09

ByggpProjekt har blivit tilldelade att genomföra fyra större takbyten i Leksand på flerbostadshus åt Leksandsbostäder.

bp vinner ramavtal med Rättviks kommun

2017-09-08

ByggpProjekt vinner ramavtal med Rättviks kommun, i samband med detta etablerar sig även Byggprojekt på orten. bp finns nu etablerade med kontor i Falun, Leksand och Rättvik i Dalarna.

bp bygger Djurhus i Rättvik

2017-09-08

ByggpProjekt bygger om och till markbyggnadshallen vid Stiernhööksgymnasiet som ska byggas om till djurhus för smådjur inkl. undervisningslokaler.

bp bygger LSS-Boende åt Falu Kommun

2017-09-07

ByggpProjekt bygger ett gruppboende omfattande sex lägenheter med tillhörande gemensamma utrymmen och teknikrum samt en förrådsbyggnad och yttre markmiljö åt Falu Kommun.

bp bygger LSS-Boende åt Vansbro kommun

2017-09-06

Vansbro kommun genom dess fastighetsenhet har tagit fram handlingar för upphandling av ett Lss och korttidsboende på fastigheten Spiken1.

Det är en byggnad som skall innehålla sex lägenheter, gemensamhetsytor, personalutrymmen, teknikutrymmen, tvättstuga och förråd.

bp etablerar kontor i Leksand

2017-02-02

bp har nu etablerat sig i Leksand. I samband med att ramavtal med Leksandsbostäder samt projekt i Mora finns nu bp permanent i Leksand.

bp bygger om & till Fors skola i Avesta

2017-02-02

Entreprenaden omfattar mark-, byggnads-och installationsarbeten för om- och tillbyggnad för nytt skolkök på Fors skola, Avesta.

bp bygger ridanläggning åt Gagnef Kommun

2016-10-21

bp bygger ridhus vid Mockfjärds Ridklubb. Projektet startar under oktober och förväntas vara klart under sommaren 2017.

bp vinner ramavtal med Leksandsbostäder

2016-10-21

bp är glada att meddela att byggserviceavdelningen blivit tilldelade ett serviceavtal som sträcker sig över flertalet år med Leksandsbostäder.

bp bygger lagerhall åt Semper AB

2016-10-21

bp bygger lagerhall åt Semper av i två plan. Projektet startar under oktober och färdigställs under 2017.

bp vinner ramavtal med Klövern fastigheter

2016-06-16

bp är glada att meddela att byggserviceavdelningen blivit tilldelade ett serviceavtal som sträcker sig över flertalet år med Klövern.

bp bygger om gymnastiksal

2016-06-16

bp bygger om och anpassar tennis- och gymnastikhallar på lugnet i Falun, projektet pågår under 2016.

bp bygger helikopterplatta

2016-06-16

bp har vunnit upphandlingen av nybyggnadtion av helikopterplatta vid Mora lasarett med tillhörande byggnader. Projektet pågår under 2016-2017. Beställare är

bp bygger ett till Gruppboende

2016-06-15

bp tilldelad att bygga Gruppboende Kopparvägen i Falun. Projektet pågår under hela 2016 ut. Betällare är Falu Kommun.

bp bygger utbildningslokaler i fågelmyra

2015-12-11

bp har vunnit upphandlingen av byggandet av undervisningslokaler för hushagsgymnasiet. Bygget startar under december månad 2015 och beräknas vara klart till sommaren 2016.

bp tilldelad att bygga Gruppboende Åsen

2015-10-02

bp har vunnit upphandlingen av Gruppboendet Åsen i Djurås. Byggnaden består i huvudel av lägenheter och gemensamma utrymmen.

bp anläggning bygger tennisbanor på Lugnet

2015-09-21

bp anläggning bygger tre st tennisbanor för Falu TK på Lugnet i Falun. Banorna kommer att vara av yttersta klass och toppat med båstadsgrus.

bp bygger om Gylle brandstation i Borlänge

2015-08-17

Ombyggnaden består av ny slangtvätt, tvätt, fysiolokaler mm.

bp bygger nytt patienthotellet vid Falu lasarett

2015-07-01

Projektet omfattar total ombyggnation av befintliga lokaler på Falu Lasarett i hus 04, på plan 8 och 9 samt vissa åtgärder på plan 11 samt en del mindre åtgärder på andra plan.

bp bygger 12 lägenheter i Leksand

2015-06-30

Totalentreprenaden består av ombyggnad av studentrum till 12 st lägenheter vid Västanviks folkhögskola i Leksand.

bp vinner ombyggnation av Johan Olov Skolan i Avesta Kommun

2015-05-08

Entreprenaden består i att ombyggnad av storkök, lastkaj, tak samt övriga ombyggnationer- och installationsarbeten.

bp vinner ramavtal med Kopparstaden

2014-08-11

bp har har vunnit ramavtalet med Kopparstaden för byggserviceuppdrag. Avtalet är ett flerårsavtal.

bp bygger Djurås förskola

2014-07-02

bp har blivit tilldelade att bygga till Djurås förskola, under förutsättningar att projektet ej blir överprövat (överklagat). Projektering beräknas starta under augusti och byggstart i början av September, med en färdigställandetid under sommaren 2015.

bp bygger till Vikaskolan

2014-06-12

bp har blivit tilldelad att handikappsanpassa Vikaskolan I Falun. Byggstart beräknas till juni månad.

bp bygger Myrbacka skola

2014-03-01

bp bygger ny skola i Dala-Järna i Vansbro Kommun. Byggnaden kommer att bestå av fyra nya klassrum, grupprum, musikrum mm.

bp bygger parkeringshus i Falun

2014-02-27

bp bygger parkeringshus åt Falu Kommun i Dalarna.

Byggnaden som utförs i betong består av parkering för bilar, cyklar och förrådsutrymmen.

 

Helikopterplatta i Mora klar

2017-05-08

I och med invigningen av helikopterplattan i Mora den 8 maj är bp's projekt med helikopterplattan, i direkt anslutning till akuten i Mora lasarett i mål. Dalarna ligger långt framme när det gäller att kunna ta om hand svårt sjuka och skadade personer där det är viktigt att snabbt sätta in rätt resurser och vård för att rädda liv.

 

Byggprojekt är ett entreprenadsföretag med proaktiv ledning genom hela byggprocessen. Vi åtar oss total- och utförandeentreprenader likväl som construction management uppdrag

great people make great things happen!

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Västermalmsvägen 7 | 791 77 Falun | Tel 010-16 00 696 | info(at)abbp.se | www.abbp.se

Huvudkontor: Falun Lokalkontor: Leksand | Rättvik | Avesta