Erfarenhet

 

 

Genom passion, kunskap och möjligheten att lyssna in bygger vi

tillsammans med kund kostnadseffektiva och kvalitativa byggnader

där ett hållbart utförande prioriteras för nu som framtidens behov

Vår erfarenhet

bp:s medarbetare har en bred och lång erfarenhet från en rad olika projekt.

Vi blandar unga vetgiriga med gamla och erfarna, vi skapar team som vill överträffa kundens förväntan och med stolthet skapa en byggnad eller anläggning som skall bestå under generationer.

 

Medarbetarna i bp har en bred kunskap och vissa nyckelpersoner har genomfört mycket stora projekt internationellt.

 

Våra medarbetare har nationellt som internationellt byggt:

 • Flerbostadshus
 • Kontorslokaler
 • Affärslokaler
 • Parkeringshus
 • Broar
 • Vägar
 • Stora infrastrukturprojekt
 • Industrilokaler
 • Energianläggningar
 • Vattenreservoarer
 • Reningsanläggningar
 • Villakomplex
 • Stambyten
 • Byggservicearbeten

 

Vi skräddarsyr vår service genom att lyssna på våra kunder's unika och specifika behov och agerar därefter. Feedback är högt värdesatt hos oss, vi ser över och förbättrar vår service utifrån våra kunder's input.

 

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Västermalmsvägen 7 | 791 77 Falun | Tel 010-16 00 696 | info(at)abbp.se | www.abbp.se

Huvudkontor: Falun Lokalkontor: Leksand | Rättvik | Avesta