Våra tjänster

 

 

Genom passion, kunskap och möjligheten att lyssna in bygger vi

tillsammans med kund kostnadseffektiva och kvalitativa byggnader

där ett hållbart utförande prioriteras för nu som framtidens behov

Vårt sätt att arbeta

Det krävs noggrann översyn och ett öga för detaljer för att hålla samman stora byggprojekt och dess budget.

Våra professionella medarbetare och strategiska partners har det som krävs.

 

bp (AB Byggprojekt) strävar vi alltid efter att finna de bästa, vi söker stjärnor, en kompetent massa och strateger för att få ett väl fungerande och vinnande team. Ett starkt engagerat team som kan möta, förutse och parera oförutsedda händelser som kan påverka ett projekt, detta för att säkerställa projektets och kundens mål och leverera ett resultat som överträffar kundens förväntningar.

 

För att nå framgång i projekten krävs minitiöst detaljplanering, projekteringsledning med engagemang och kunskap, upphandlingar av underentreprenörer som delar och möter projektets mål och en social, tydlig och välplanerad produktionssamordning.

great people make great things happen

Vårt erbjudande

Vår vanligaste entreprenadform

Traditionella Total- & Utförandeentreprenader

bp genomför traditionella total- och utförandeentreprenader i enlighet med ABT & AB.

 

Alternativa former som CM

I tidiga skeden levererar vi projektledning, förprojektering, utredning, planering och kalkylering.

Om kalkylen håller utifrån vår kunds investeringsbudget har vi möjligheten att färdigprojektera och starta produktion med det fulla ansvaret som totalentreprenör.

 

bp:s organisation leder projektet, granskar och samordna alla leverantörer, UE och materialleverantörer från start till överlämmnande av färdig produkt.

 

Construction Management konsult

bp:s uppdrag som projektledare företräder byggherren i alla kontraktssituationer som uppkommer med projektets olika leverantörer och delentreprenörer. Byggherren utgör juridiskt ombud i alla avtal inom projektet. Vårt avtal med byggherren baseras på ABK.

 

Construction Management Entreprenad

Som totalentreprenör tar vi fullt juridiskt ansvar för att genomföra produktionen till fullt färdig driftsatt anläggning klar för inflytt, med garantiansvar allt i enlighet med ABT. Öppen redovisning med fastställt arvode och möjliga incitament.

 

Om kunden önskar extern konkurrans kan kunden välja att infodra anbud från andra entreprenörer för utförandet. Skulle kunden välja annan entreprenör än oss utgår endast ersättning för vårt uträttade konsultarbete.

 

Övriga former

Partnering/Samverkansentreprenader

Funktionsentreprenader

Löpande räkning

Byggservice

 

 

AB Byggprojekt är ett entreprenadsföretag med proaktiv ledning genom hela byggprocessen. Vi åtar oss total- och utförandeentreprenader likväl som construction management uppdrag

 

Huvudkontor: AB Byggprojekt | Västermalmsvägen 7 | 791 77 Falun | Tel 010-16 00 696 | info(at)abbp.se | www.abbp.se

Huvudkontor: Falun Lokalkontor: Leksand | Rättvik | Avesta