KMA & Kärnvärden

Kvalite - Miljö - Arbetsmiljö

Ansvar - Samverkan - Engagemang


KMA

Kvalitetspolicy


byggprojekt skall fortlöpande arbeta för att förbättra och rationalisera verksamheten, för att på så sätt kunna leverera optimal kvalitet till våra kunder.

Miljöpolicy


byggprojekts grundläggande inställning är att hushålla med naturresurser, begränsa vår negativa miljöpåverkan utifrån våra ekonomiska förutsättningar. Vår målsättning är utföra våra projekt med minimal miljöpåverkan.

Arbetsmiljöpolicy


Inom byggprojekt har vi verksamheter som innehåller arbetsmiljörisker.

Vi måste därför bevaka vår arbetsmiljö, skapa god samverkan och arbeta med ständiga förbättringar för att minimera dessa risker.

byggprojekts kärnvärden

Ansvar


Som medarbetare i byggprojekt ansvar vi för våra handlingar som påverkar det dagliga livet kort- och långsiktigt för våra kunder och arbetskamrater, vi tar ansvar för vårt eget handlande.

Samverkan


Som medarbetare i byggprojekt, i och utanför arbetet samverkar vi för att alltid göra det bästa.

Engagemang


Som medarbetare på byggprojekt jobbar vi ständigt med att leverera en produkt och service likväl som andra initiativ där kunden känner att vi levererat mer än vad som förväntats.