Referensprojekt

Referensprojekt

Helipad & Flygledartorn

Syftet med projektet var att tillskapa en fast helikopterlandningsplats vid Mora
lasarett i direkt anslutning till akutmottagningen.


Den nya helikopterplattan byggdes som en fribärande stålstomme över akutmottagningen mitt under pågående verksamhet.


Utöver helikopterplattan byggdes flygledartorn med manöverrum och teknikutrymmen, hiss samt nytt utanpåliggande inglasat trapphus och utvändig nödutrymningstrapp.

Patienthotellet

Syftet med att skapa patienthotellet låg i möjligheten att kunna erbjuda en ny vårdnivå i samklang med klinikernas utökade behov av rum inom slutenvården på Falu lasarett.

Patienthotellet avlastar
klinikerna och patienterna får möjlighet att vara mer privat men fortfarande under medicinskt trygga former. Patienthotellet placerades centralt på Falu lasarett och därmed gett förutsättningar för bra flöden mellan klinikerna.


Projektet omfattade total ombyggnation, rivning ned till stomrent av befintliga lokaler på Falu Lasarett vid plan 8 och 9 samt vissa åtgärder på plan 11 samt en del mindre åtgärder på andra plan. Projektet var omfattande med uppbyggnad av medicinska hotellrum, reception, matsal, personalrum, medicin och vårdrum etc.


Lokalerna stödjer kraven för vårdhygien och tillgänglighet, en välkomnande, varm och trygg miljö tillskapades med en modern arbetsmiljö. Energiförbrukningen halverades i befintliga lokalerna.


Myrbacka skola

En ny energissparande skola i Vansbro

Nyproduktion av skola enl. Svebymodellen. Fyra klassrum för 120 elever. Varje klassrum har också tillgång till ett eget grupprum med ingång direkt från klassrummet. Till undervisnings-lokalerna hör också ytterligare två grupprum med ingång från korridoren samt två musikrum. Musikrummen är placerade så att de även ska gå att använda för aktiviteter kvällstid när övriga skolan är stängd och låst. Skolans administration samt utrymmen för personal, skolsköterska och fastighetsunderhåll byggdes också.

Förskola & LSS Boende

Skogsgläntan är en nybyggnad som inryms av fyra förskoleavdelningar och ett LSS-boende och nattis, samt större gemensamhetsrum med kiosk. Byggnaden har även ett större storkök.
Utvändigt producerades parkeringar för personal, platser för hämtning och lämning och en fantastisk utvändig lekyta, miljöbodar och laddhus.

Skogsgläntans förskola har de fyra elementen (jord, eld, vatten och luft) som inspiration och temat nordiska djur. Lokalerna lägger grunden för en bra utbildning för barnen med bland annat rum för vattenlek och ett pedagogiskt kök. Torget sammanlänkar de olika avdelningarna och inbjuder till olika aktiviteter.


Utemiljön bjuder in till inspirerande lekar och tillgång till egen odling. Den stimulerar barnen till integration med naturen.


Det finns en stor utesovplats där de yngre barnen sover varje dag. Förskolan ligger nära skogsområden att utforska.

Förskola

Solgårdens förskola

Nybyggnation av förskola i Sandviken

 Förskolan består av 4 st avdelningar, matsal med tillhörande mottagningskök, rörelselek, atelje, personalutrymmen, fläktrum m.m. samt markarbeten med tillhörande lekutrustning.
Befintligt fristående skyddsrum byggs om.